ירושלים


רמות א': קדימה, מורגנטאו, בובליק, טרומן, יעקב אלעזר (בנייה חדשה) רמות ב': אשכולי, ראובן מס, צונדק, רמות ג': (הכל, בלי בן זאב) רמות ד': כל הרחובות כולל בניה חדשה, רמות פולין: הכל. רמת שלמה כולל בניה חדשה בשטפנשט, רמת אשכול, מעלות דפנה, רוממה, מנחת יצחק, בעלזא (-כולל בניה חדשה בדברי חיים, מנחת יצחק, שמג"ר ירמיהו), גני גאולה, סורוצקין, פנים מאירות, מטרסדוף, אזור המ"ג (כולל: זכרון יעקב, ראשל"צ, מענה שמחה, ראש פינה) מקור ברוך שיכון רבנים, גבעת שאול (-כולל בניה חדשה בנג'ארה, הראובני, גנייבסקי, בן עוזיאל, קורדוברי, אלקבץ) הר נוף, בית וגן (כולל בניה חדשה בגבעת האנטנה, זילברג ומוצפי) נווה יעקב: קמיניץ כולל בניה חדשה ברח' רביץ, שעשוע- כולל אביר יעקב, אוצר הגאונים, זווין, ניימן, שדיקר כפר עברי, וינוגרד, פרדס, פניג'ל, אדמונד פלג, אשר גולאק, מאיר בלבן, אסטורה.
קרית משה: פרבשטיין, הברון הירש, בזל, אליעזר הלוי, פוליאקוב, פיק, קוסובסקי, עמיאל, בן ציון גת, שפרה, נורוק, דרך יוסף וייץ, השושנה.


בני ברק


חלוקה מלאה בכל בני ברק (מלבד פרדס כץ)

600 עיתונים יחולקו בעסקים שברחוב ר' עקיבא.


ביתר עילית


חלוקה מלאה בכל האזורים גבעה A ו- B, כולל כל הרחובות החדשים.


אלעד


חלוקה מלאה בכל האזורים


מודיעין עילית


חלוקה מלאה בכל האזורים


אשדוד


רובע ז': האמוראים, בן מהללאל, בעל הנס, הורקנוס, חלפתא, הלל, אבטליון, שמאי, רשב"י (בניינים חדשים מאחור). רבינא, יהודה הנשיא, רבא, חיסדא, ינאי, רבי טרפון, התנאים. רובע ג'- האדמור מבעלזא – כולל בניה חדשה, אברמסקי, רוזובסקי, עוזיהו (רק חרדי), חטיבת הנגב, מבצע חורב.


רחובות


עזרא, ההגנה, מזרחי, מנשה קפרא, הבעש"ט, אמרי חיים, יעקובזון, נורדאו, ויסבורג, הרואה, האגוז.


פתח תקווה


גני הדר: מנחם בגין 72-96 , בן אליעזר (אי זוגי) פני מנחם, רוזובסקי, מנחת שלמה, פינקל, קהילות יעקב, משורר 1-3 , אור יחזקאל, יהודה הנשיא 35-57 . מרכז: פרנקפוטר 12-18 (כולל אי זוגי) , טרומפלדור 34-42 , 29-35, ניימן, האורים, ארלוזרוב 9-22 וכן אי זוגי 5-15, סנדר חדד.


גבעת זאב החדשה


התן, הדישון, הארי, היעל, הגדי, הצבי, העופר.


קרית יערים


חלוקה מלאה כולל בניה חדשה.


נתניה


מרכז: לבונטין, שרייבר 12 , הר הבית 14, אברהם שפירא. קרית צאנז: רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי מאיר, הרב גורליץ, עובדיה מברטנורא, סעדיה גאון, החוזה מלובלין.