כמה זה פשוט,
להזמין עצמאית


עמוד
27.4*18.9המחיר לפרסום בודד

בעסקה של 5 פרסומים

*לא כולל מע"מ


חצי
27.4*9.15המחיר לפרסום בודד

בעסקה של 5 פרסומים

*לא כולל מע"מ


רבע
13.4*9.15המחיר לפרסום בודד

בעסקה של 5 פרסומים

*לא כולל מע"מ


שמינית
6.4*9.15המחיר לפרסום בודד

בעסקה של 5 פרסומים

*לא כולל מע"מ


עמוד שער
27.4*18.96500
*לא כולל מע"מ


עמוד גב
27.4*18.96000
*לא כולל מע"מ


עמוד במיקום מועדף
27.4*18.93800
*לא כולל מע"מ


קוביה בשער
27.4*18.9המחיר לפרסום בודד

בעסקה של 5 פרסומים

*לא כולל מע"מ

הזמנת מודעות עד חמישי בשעה 12:00 בצהרים.
מודעות לוח: עד רביעי בשעה: 15:00
הזמנות שיגיעו לאחר שעה זו, יפורסמו בעיתון הבא.

מודעות מעוצבות


חצי שמינית
6.4/4.3 ס"מהמחיר לפרסום בודד

בעסקה של 5 פרסומים

*לא כולל מע"מ


רבע שמינית
4.3/3.4 מ"מהמחיר לפרסום בודד

בעסקה של 5 פרסומים

*לא כולל מע"מ


חצי רבע שמינית
4.3/1.7 מ"מהמחיר לפרסום בודד

בעסקה של 5 פרסומים

*לא כולל מע"מ

מודעות מלל (עד 20 מילים)


חד פעמי

רגיל

צהוב

*כולל מע"מ


4 שבועות

רגיל

צהוב

*כולל מע"מ


10 שבועות

רגיל

צהוב

*כולל מע"מ

עסקאות


חצי שנה
25 פרסומים

רגיל

צהוב

*כולל מע"מ


שנה
50 פרסומים

רגיל

צהוב

*כולל מע"מ

זה מה שבחרת

האמת? בחירה חכמה, אנחנו חייבים להגיד לך :)

עסקה 5 עמודים

14,500

כולל מע"מ 16,954

dd