חיפה
רכסים

ירושלים

40,400

עותקים

רמות א': קדימה, מורגנטאו, בובליק, טרומן, יעקב אלעזר (בניה חדשה) רמות ב': אשכולי, ראובן מס, צונדק, רמות ג': (הכל, בלי בן זאב) רמות ד': כל הרחובות כולל בניה חדשה, רמות פולין: הכל. רמת שלמה כולל בניה חדשה בשטפנשט, רמת אשכול, מעלות דפנה, רוממה, מנחת יצחק, בעלז- (כולל בניה חדשה בדברי חיים, מנחת יצחק, שמגר, ירמיהו, אלקנה), גני גאולה, סורוצקין, פנים מאירות, מטרסדוף, אזור המ"ג (כולל: זכרון יעקב, ראשל"צ, מענה שמחה, ראש פינה) מקור ברוך, שיכון רבנים, גבעת שאול- (כולל בניה חדשה בנג'ארה, הראובני, גנייבסקי, בן עוזיאל, קורדוברי, אלקבץ) הר נוף, בית וגן (כולל בניה חדשה בגבעת האנטנה, זילבר ומוצפי) נווה יעקב: קמיניץ כולל בניה חדשה ברח' רביץ, שעשוע- כולל אביר יעקב, אוצר הגאונים, זווין, ניימן, שדיקר, כפר עברי, וינוגרד, אסטורה. קרית משה: פרבשטיין, הברון הירש, בזל, אליעזר הלוי, פוליאקוב, פיק, קוסובסקי, עמיאל, בן ציון גץ, שפרה, נורוק, דרך יוסף וייץ, השושנה.

14,400

רמות א': קדימה, מורגנטאו, בובליק, רמות ב': אשכולי, ראובן מס, צונדק, רמות ג': (הכל, בלי בן זאב) רמות ד': כל הרחובות כולל בניה חדשה, רמות פולין: הכל. רמת שלמה כולל בניה חדשה בשטפנשט, סנהדריה + המורחבת, רמת אשכול, מעלות דפנה, ארזי הבירה, גוש 80 (כולל: עזרת תורה, תל ארזה, שיכון חב"ד), רוממה, מנחת יצחק, בעלז- (כולל בניה חדשה בדברי חיים, מנחת יצחק, שמגר, ירמיהו, אלקנה), גני גאולה, סורוצקין, פנים מאירות, מטרסדוף, אזור המ"ג (כולל: זכרון יעקב, ראשל"צ, מענה שמחה, ראש פינה) הבוכרים, גאולה, מקור ברוך, זכרון משה, שיכון רבנים, גבעת שאול- (כולל בניה חדשה בנג'ארה, הראובני, גנייבסקי, בן עוזיאל, קורדוברי, אלקבץ) הר נוף, בית וגן (כולל בניה חדשה בגבעת האנטנה, זילבר ומוצפי) נווה יעקב: קמיניץ כולל בניה חדשה ברח' רביץ, שעשוע- כולל אביר יעקב, אוצר הגאונים, זווין, ניימן, שדיקר, כפר עברי, וינוגרד, אסטורה.

33,500

חלוקה מלאה בכל בני ברק (מלבד פרדס כץ)

11,000

חלוקה מלאה בכל האזורים

9,000

חלוקה מלאה בכל האזורים גבעה A ו- B ,כולל כל הרחובות החדשים.

8,000

 חלוקה מלאה בכל האזורים

7,500

רמה א' – נחל דולב, הבשור, שורק, מיכה, אוריה, משמר, לכיש, נחשון,
איילון, שחם, ערוגות, רמות, רביבים, הקישון. רמה ג' א'- בלבד.
שמים בעוד כמה מקומות מרכזיים בקריה ורמה ב' (יש, שפע שוק)

6,000

רובע ז': האמוראים, בן מהללאל, בעל הנס, הורקנוס, חלפתא, הלל, אבטליון, שמאי,
רשב"י (בניינים חדשים מאחור). רבינא, יהודה הנשיא, רבא, חיסדא, ינאי, רבי טרפון,
התנאים. רובע ג'- האדמור מבעלזא – כולל בניה חדשה, אברמסקי, רוזובסקי, עוזיהו (רק
חרדי), חטיבת הנגב, מבצע חורב

3,000

עזרא, ההגנה, מזרחי, מנשה קפרא, הבעש"ט, אמרי חיים, יעקובזון, נורדאו, ויסבורג,
הרואה, האגוז.

2,800

גני הדר: מנחם בגין 72-96 , בן אליעזר (אי זוגי) פני מנחם, רוזובסקי, מנחת שלמה, פינקל, קהילות יעקב, משורר 1-3 , אור יחזקאל, יהודה הנשיא 35-57 . מרכז: פרנקפוטר 12-18 (כולל אי זוגי), טרומפלדור 34-42 , 29-35 , ניימן, האורים, ארלוזרוב 9-22 וכן אי זוגי 5-15 , סנדר חדד.

800

התן, הדישון, הארי, היעל, הגדי, הצבי, העופר.

1,100

חלוקה מלאה כולל בניה חדשה.

1,900

מרכז: לבונטין, שרייבר 12, הר הבית 14, אברהם שפירא. קרית צאנז: רבי עקיבא, רבי
טרפון, רבי מאיר, הרב גורליץ, עובדיה מברטנורא, סעדיה גאון, החוזה מלובלין.

500

עיתונים במרכזים מסחריים 2 סניפים של בר כל ברכסים + סניף בר כל בכפר חסידים. נתיב החסד. במרכז דואר ליד המועצה + יש מהדרין.

2,200

מקור ברוך, ברכת משה, אהבת ישראל, השילוח, הרצוג, בר כוכבא, ביתר, רבי עקיבא 1, 3, 5. חצי רח׳ גאולה, חרמון, מיכאל, חתם סופר.